แทคติกซื้อบ้านมือสอง ตอนที่ 1

home lone Parichari rental home Samuiน่าจะมีอีกหลายท่านที่กำลังจะซื้อบ้านมือสองโดยกู้เงินจากธนาคาร แต่มีความกังวลในเรื่องของขั้นตอนว่าจะต้องทำอะไรก่อนหลัง ต้องติดต่อหน่วยงานใดบ้าง เสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมมากมั้ย และแน่นอน สิ่งหนึ่งที่หลายๆท่านน่าจะรู้สึกเหมือนดิฉัน ก็คือ เราจะถูกหลอกมั้ยนะ ?

ผู้เขียนเองก็เป็นบุคคลหนึ่ง ซึ่งกระเป๋าเบา…หวิว ต้องการกู้เงินเพื่อมาซื้อบ้านและตกแต่ง 100% เต็ม จึงอยากจะขอเล่าประสบการณ์ให้กับผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งลูกหนี้เต็มตัวค่ะ

สำหรับ ในส่วนของขั้นตอนการเลือกซื้อบ้านมือสอง หรือ การเลือกว่าจะกู้จากสถาบันการเงินใดนั้น ขอให้ค้นหาข้อมูลจากทางอินเตอร์เน็ต รับรองว่าหาได้ไม่ยากค่ะ

เรามาเริ่มพูดคุยในส่วนของการกู้เงินซื้อบ้านมือสองกันเลยดีกว่า อาจจะยาวสักหน่อยแต่รับรองว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อท่านแน่นอน !!!

การกู้เงินซื้อบ้านมือสอง

ก่อนอื่นจะขอให้ข้อมูลว่า บ้านที่ดิฉันซื้อ เจ้าของบ้านก็ติดจำนองกับธนาคารเช่นกัน ดิฉันเจรจาต่อรองได้ราคาซื้อขายที่ 2 ล้านบาท แต่เนื่องจากสภาพบ้านภายนอกทรุดโทรมพอสมควร จึงได้ประมาณค่าตกแต่งและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดจากการโอนหรือกู้เงินธนาคารประมาณ 4 แสนบาท รวมเป็นเงินที่ต้องการกู้ทั้งหมด 2.4 ล้านบาท โดยที่ได้วางเงินมัดจำค่าบ้านไปแล้ว 20,000 บาท เหลือส่วนที่ต้องจ่ายให้ผู้ขายอีก 1,980,000 บาท
กู้เงินซื้อบ้านมือสอง Thai Second hand home

ขั้นตอนแรก: เตรียมหลักฐาน

เมื่อท่านได้บ้านที่ถูกใจและตกลงราคาเรียบร้อยแล้ว แนะนำให้ท่านเข้าไปติดต่อกับฝ่ายสินเชื่อธนาคาร โดยให้ถือ Slip เงินเดือนติดตัวไปด้วย เจ้าหน้าที่จะช่วยคำนวณวงเงินที่เราจะสามารถกู้ได้สูงสุด และจำนวนเงินที่ต้องผ่อนต่องวด เราสามารถสอบถามถึงขั้นตอนการดำเนินการ และหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นกู้ เพื่อจะได้จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนพร้อมสำหรับวันที่จะมายื่นกู้จริงค่ะ

หลักฐานการกู้ซื้อบ้าน
หลักฐานที่ต้องเตรียมนั้นจะมีอยู่ 2 รายการที่ต้องดำเนินการมากกว่ารายการอื่นๆ ที่ไม่ใช่แค่เพียงถ่ายสำเนา ได้แก่ สัญญาจะซื้อจะขาย และ สำเนาโฉนดที่ต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าพนักงานที่ดิน ซึ่งจะได้กล่าวในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่สอง: เขียนสัญญาอย่างมั่นใจ

เมื่อเราต่อรองได้ราคาซื้อขายที่น่าพอใจแล้ว เราก็ต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายกับเจ้าของบ้าน ซึ่งสัญญาฉบับนี้จะเป็นหลักฐานหนึ่งประกอบการยื่นกู้ธนาคาร ทีนี้ เนื่องจากว่าธนาคารที่ดิฉันกู้นั้น ให้กู้ได้เฉพาะในส่วนของราคาซื้อขายบ้านเท่านั้น ไม่ได้ให้กู้ในส่วนของค่าต่อเติม/ตกแต่งเพิ่มเติม***

 • ประเด็นแรกที่เกิดขึ้นเลยคือ เราจะใส่จำนวนเงินในสัญญาจะซื้อจะขายอย่างไร เพราะหากเราใส่ราคาซื้อขายจริง 2 ล้านบาท เราก็จะไม่สามารถกู้ได้ 2.4 ล้านบาท ตามที่ต้องการ ในทางกลับกัน หากเราใส่ 2,400,000 ล้านบาท ธนาคารจะเอาเงินจ่ายให้ผู้ขายไปหมดเลยมั้ยนะ แล้วถ้าจ่ายผู้ขายแล้ว ผู้ขายจะเอามาคืนเรารึเปล่า ก็สัญญามันเขียนว่าขายที่ 2,400,000 บาท …..
  มึน @@@
 • ประเด็นนี้แก้ได้ไม่ยากค่ะ ให้ท่านระบุจำนวนเงินต่างๆในสัญญาดังนี้
  1.1 ราคาที่ตกลงจะซื้อจะขาย ….. ให้ใช้ตามจำนวนเงินที่ท่านต้องการกู้ ในที่นี้คือ 2,400,000 บาท
  1.2 เงินวางมัดจำ ……. ให้คำนวณเงินวางมัดจำใหม่ โดยให้เหลือส่วนที่ต้องจ่ายให้กับเจ้าของบ้านตามจำนวนเงินที่เหลืออยู่จริง โดยนำวงเงินที่ต้องการกู้ หักลบด้วยส่วนที่เหลือที่ต้องจ่ายให้กับผู้ขายจริง ในที่นี้ จะได้เท่ากับ
  2,400,000 – 1,980,000 = 420,000 บาท ได้เป็นจำนวนเงินที่จะระบุลงในสัญญาว่า เราได้วางมัดจำไปแล้ว 420,000 บาท (แต่จ่ายจริงเพียง 20,000 บาท) ทั้งนี้ก็เพื่อให้ธนาคารนำเช็คจ่ายให้กับเจ้าของบ้านเพียง 1,980,000 บาทเท่านั้นค่ะ***

 • กรณีนี้ผู้ขายอาจจะกลัวเช่นเดียวกับเรา เพราะในเงื่อนไขสัญญามีอยู่ข้อหนึ่งระบุไว้ว่า “หากผู้ขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ซื้อมีอำนาจบอกเลิกสัญญา และผู้ขายต้องคืนเงินมัดจำทั้งหมด”
  สัญญาเขียนว่ามัดจำ 420,000 บาท แต่จริงๆแล้วผู้ขายได้แค่ 20,000 บาท ถ้าต้องคืนจริงก็…เจ๊งล่ะสิ ใน
 • ประเด็นนี้หากผู้ขายอ่านสัญญาดีๆ ไล่ตั้งแต่ต้นจนจบ จะพบว่าไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย นอกเสียจากว่าผู้ขายจะเปลี่ยนใจ ไม่ขายให้เราแล้วเท่านั้น เพราะสัญญาจะเริ่มตั้งแต่กำหนดให้ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งหมดและโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ที่กำหนด หากผู้ซื้อผิดนัดไม่ดำเนินการภายในวันที่กำหนด ผู้ขายมีสิทธิ์ริบเงินมัดจำ ดังนั้นจะเห็นว่าผู้ซื้อเองก็ไม่สามารถยืดเยื้อเวลาออกไปได้ด้วยเช่นกัน มองอีกมุมนึงเป็นผลดีต่อผู้ซื้อค่ะ กันไม่ให้ผู้ขายเปลี่ยนใจ ^^

  หมายเหตุ :
  - ตัวอย่างของสัญญาสามารถ download ได้จากอินเตอร์เน็ต
  - เงื่อนไขของแต่ละธนาคารอาจไม่เหมือนกันค่ะ จึงขอแนะนำให้สอบถามธนาคารก่อน สำหรับธนาคารในตัวอย่างนี้ก็ ธอส.

  ขั้นตอนที่สาม: คัดสำเนาฉโนดที่ดินผืนที่จะยื่นกู้เงิน

  ในกรณีซื้อบ้านมือสองนั้น สำเนาโฉนดที่จะใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นกู้ จะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าพนักงานที่ดินเท่านั้น ก่อนอื่นให้เราไปขอสำเนาจากเจ้าของบ้าน และก็นำสำเนาดังกล่าวไปติดต่อที่สำนักงานที่ดิน แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า มาขอคัดสำเนาโฉนดเพื่อไปยื่นกู้ซื้อบ้านมือสอง เจ้าหน้าที่เค้าเข้าใจค่ะว่าต้องดำเนินการให้เราอย่างไรบ้าง สำเนาโฉนดที่เราจะได้รับจะมีขนาดเท่ากับตัวต้นฉบับจริง ไม่ใช่ A4 ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ช่วยระบุวันที่ (ขอ) ลงไปด้วยนะคะ

  เพื่อไม่ให้เสียเที่ยว เราสามารถขอให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะต้องเสียให้กับกรมที่ดินในวันโอนกรรมสิทธิ์ค่ะ

  รอติดตามตอนต่อไป Blog ตอนโอนกรรมสิทธิ์กันนะคะ
  จาก Blogger หน้าใหม่ (*_*) ANPAN

  Tags: , , ,

  31 Responses to “แทคติกซื้อบ้านมือสอง ตอนที่ 1”

  1. สันติ เถินงคล says:

   ในตัวอย่างนี้ธนาคารอนุมัติ 2,400,000 บาท ได้เป็นจำนวนเงินที่จะระบุลงในสัญญาว่า เราได้วางมัดจำไปแล้ว 420,000 บาท (แต่จ่ายจริงเพียง 20,000 บาท) ทั้งนี้ก็เพื่อให้ธนาคารนำเช็คจ่ายให้กับเจ้าของบ้านเพียง 1,980,000 บาท ***แล้วเงินที่เหลือธนาคารจะจ่ายให้เราอย่างไรครับ

  2. ททท says:

   อ่านแล้วงงครับ สมมุต ผมซื้อ-ขาย1,300,000 สัญญา 20000 แต่ต้องการกู้1,400,000 ทำยังงัย

  3. AnPan says:

   ขอตอบข้อสอบถามจากประสบการณ์ตรงค่ะ กรณีซื้อบ้านจากการกู้แบงค์ 100% = 2,400,000 บาท
   (1) คุณ สันติ เถินงคล
   วันที่เราไปทำการโอนบ้านที่กรมที่ดิน จะมีตัวแทนธนาคารไปด้วยค่ะ ซึ่งตัวแทนธนาคารจะเตรียมเช็คจ่ายให้กับเจ้าของบ้านเดิม (ผู้ขาย) 1,980,000 บาท และเช็คสำหรับเรา (ผู้ซื้อ) ที่ยอด 2,400,000 – 1,980,000 = 420,000 บาท
   และจ่ายเช็คให้ หลังจากที่ได้โอนกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ วันนั้นที่กรมที่ดินเลยค่ะ
   (2) คุณ ททท
   ขอตีความหมายเป็นกรณีซื้อบ้านมือสองนะคะ (ไม่เคยซื้อบ้านใหม่ป้ายแดงค่ะ :) ซื้อขายจริง 1,300,000 บาท มัดจำแล้ว 20,000 บาท แต่ต้องการกู้ 1,400,000 บาท (ไม่รู้จะตรงกับความหมายของคุณ ททท หรือเปล่าค่ะ)
   ในสัญญาซื้อขาย ให้ระบุราคาซื้อขาย 1,400,000 บาท และใส่ว่าได้มัดจำแล้ว 120,000 บาท
   กู้แบงค์ 100% ที่ยอด 1,400,000 บาทค่ะ
   พอถึงวันโอน ณ กรมที่ดิน ตัวแทนธนาคารจะจ่ายเช็คให้กับเจ้าของบ้าน ดังนี้
   ให้กับผู้ขาย 1,400,000 – 120,000 = 1,280,000 บาท
   ให้กับเรา ผู้ซื้อ 1,400,000 – 1,280,000 = 120,000 บาท เมื่อหักด้วยยอดเงินมัดจำที่เราจ่ายไปแล้ว 20,000 บาท จะเท่ากับว่าเราเหลือเงินแต่งบ้าน 100,000 บาทค่ะ

  4. tussanee says:

   เป็น BLOGที่มีประโยช์มากๆ ชอบๆค่ะ เป็นกำลังใจให้เขียนต่อเยอะๆนะคะ

  5. sa says:

   ต้องการซื้อบ้านมือสองค่ะ นายหน้าใ้ห้เราโอนเงินไปให้ 10000.- เป็นค่าเอาโฉนดออกมายื่นกู้กับแบงค์ โดยที่ทางเราไม่มีเอกสารจากนายหน้าเลยค่ะ ตอนแรกนายหน้าก็แจ้งว่ากู้ได้เต็ม 100 แต่พอยื่นกู้แล้วแบงค์บอกให้แค่ 65 นายหน้าก็บอกว่าเด๋วยื่นแบงค์อื่นต่อถ้าอยากได้เต็มต้องเสียค่านายหน้าอีก 8% ของยอดเงินที่กู้ได้ ขอเงินจองคืนก็ไม่ได้ นี่เราโดนหลอกแล้วใช่มั้ย —บ้านก็ไม่ได้ เงินก็เสีย— ขอดูบ้านก็ไม่ให้ดู ครั้งแรกบอกให้ดูรูปในเว็ปต์ไซต์ไปก่อน ครั้งที่2บอกว่าอยู่ไกลมาไม่ได้ ครั้งที่3บอกเจ้าของบ้านไปต่างจังหวัดไม่มีกุญแจบ้าน

  6. ออม says:

   เนื่อดิฉันซื้อบ้านมือสองและดิฉันต้องการกู้บ้านในการซื้อแต่ผู้ขายไม่มีเอกสารให้ดิฉันเลยเขาบอกว่าบ้านหลังนี้ติดDO ดี)ันไม่เข้าใจ

  7. ออย says:

   อยากให้แนะนำแบงค์ค่ะ ว่าแบงค์ไหนดี

  8. pooh says:

   จะมีอีกวิธีนึงคือกู้เกินราคาบ้าน ยกตัวอย่าง ราคาบ้าน 2ล้าน แต่ราคาประเมินของธนาคารให้กู้ 2.5 ล้าน เราอาจจะกู้ ทั้ง 2.5 ล้านเลยก็ได้ โดยให้ออกเช็ค 2 ใบจ่ายให้กับผู้ขาย 2 ล้าน และอีกใบ 5แสน ให้กับเรา

  9. admin says:

   ขอบคุณค่ะ ^^

  10. Mari Gariga says:

   ความรู้ที่ได้มีประโยชน์มากเลยค่ะ มีขอสงสัยค่ะ ถ้าจะซื้อบ้านมือสอง แต่ผู้จะขายยังจำนองอยู่กับธนาคาร โฉนดที่ดินของบ้านหลังนั้นก็ต้องอยู่กับธนาคารแล้วจะมีวิธีไหนที่จะตรวจสอบได้ว่า ผู้จะขายเป็นเจ้าของบ้านจริงๆ แล้วถ้าเรา เป็นผู้จะซื้อต้องใช้สำเนาโฉนดยื่นขอสินเชื่อจะทำอย่างไรค่ะ

  11. นิคูรุ says:

   อยากปรึกษาครับ..พอดีพ่อของแฟนผมเค้าเอาบ้านไปเข้าธนาคารไว้แต่ตอนนั้นได้แค่200000 (งง ว่าน้อยจัง) ทั้งๆที่บ้านสภาพโอเค ทาวเฮ้าส์2ชั่นตกแต่งพร้อม แล้วมีเหตุต้องใช้เงินเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบประมาณ 900000 ผมในฐานะแฟน(เหมือนเพื่อนสนิท)จึงอยากช่วย ผมต้องทำอย่างไร ติดต่อไครบ้างครับ
   ทีแรกที่คิดไว้คือ ผมต้องหาเงินเพื่อเอาบ้านออกมาก่อนแล้วเอาเข้าใหม่ หรือ ผมจะทำสัญญขอซื้อบ้านต่อในราคา 1.5 ล้าน โดยการกู้ ธอส แบบ100%
   **ผมต้องทำแบบใหนดีครับ…ขอบคุณล่วงหน้านะครับ

  12. art says:

   ต้องการกู้บ้าน 100% เต็ม ติดต่อ อาทค่ะ art-bc@hotmail.com

  13. Mr Excel says:

   คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน? ถ้าใช่ติดต่อเราที่ (excelservices.managementonline@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

   เสนอสินเชื่อที่มีผลบังคับใช้

  14. Mr Anderson says:

   คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ? ฉันกรรมการผู้จัดการของ บริษัท แอนเดอที่เรานำเสนอทุกชนิดของเงินให้กู้ยืมเงินให้กู้ยืม บริษัท สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อนักศึกษาและเงินกู้ยืมธุรกิจหากคุณสนใจของเงินให้กู้ยืมนี้คุณต้องส่งอีเมลถึงเราผ่านทางอีเมล์ ::: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

   เสนอสินเชื่อที่มีผลบังคับใช้

  15. Mr Antonny wellinton says:

   สวัสดี รัก

   หากคุณกำลังเหนื่อยกับการมองหาสินเชื่อจากธนาคารสินเชื่อที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ
   สถาบันการเงินและกำลังมองหาเงินกู้หรือไม่เห็นด้วย
   อย่างต่อเนื่องโดยไมโครการเงินเสนอสินเชื่อที่ โครงการ . ของเรา แตกต่างกันไปจากต่ำ
   $ 1,000.00 และสูงสุดของ $ 100,000,000.00. ที่มีอัตราดอกเบี้ยระหว่าง
   ระหว่างวันที่ 3% เครดิตของการจัดส่งจะแจ้งให้ทราบว่า 100%
   การประกัน เราเครดิตเพื่อปรับปรุงธุรกิจ ขอบ /
   การขยายตัวของธุรกิจการแข่งขัน เราได้รับการรับรอง
   ส่วนที่เหลือจะได้รับหน่วยงานที่เชื่อถือได้กู้ความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกมั่นใจคุณจะอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมจะได้รับเงินกู้ของคุณ
   ความร่วมมือของคุณคือการจัดหาเงินทุนสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และประเภทของเงินทุนทั้งหมด,
   เรามีเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเวลาอย่างน้อย 5-50 ปีและให้ทุกคนที่สนใจและเพื่อการคำนวณและ
   ต้องจ่ายเป็นประจำทุกปี
   เรามีทุกประเภทต่อไปนี้ของเงินให้กู้ยืมและให้บริการอื่น ๆ อีกมากมาย

   สินเชื่อส่วนบุคคล (สินเชื่อไม่มีหลักประกัน)
   สินเชื่อธุรกิจ (สินเชื่อไม่มีหลักประกัน)
   สินเชื่อรวม
   สินเชื่อรวม
   การพัฒนาหน้าแรก

   คุณต้องกรอกแบบฟอร์มและส่งกลับมาให้เราถ้าคุณเป็น
   จริงๆฉันจำเป็นต้องกู้เงิน
   ชื่อ:
   จํานวนเงิน:
   ระยะเวลา:
   ประเทศ:
   เพศ:
   อายุ:

   กรุณาส่งแบบฟอร์มไปยังบัญชีของเราผ่านทาง:
   k.antonywellinton@yahoo.nl

   ขอแสดงความนับถือ
   Antonny wellinton
   ผู้อำนวยการบริหาร

  16. Mrs Angelina constances says:

   สวัสดี รัก

     หากคุณกำลังเหนื่อยกับการมองหาสินเชื่อจากธนาคารสินเชื่อที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ
     สถาบันการเงินและกำลังมองหาเงินกู้หรือไม่เห็นด้วย
     อย่างต่อเนื่องโดยไมโครการเงินเสนอสินเชื่อที่ โครงการ .ของเรา แตกต่างกันไปจากต่ำ
     $ 1,000.00 และสูงสุดของ $ 100,000,000.00. ที่มีอัตราดอกเบี้ยระหว่าง
     ระหว่างวันที่ 3% เครดิตของการจัดส่งจะแจ้งให้ทราบว่า 100%
     การประกัน เราเครดิตเพื่อปรับปรุงธุรกิจ ขอบ /
     การขยายตัวของธุรกิจการแข่งขัน เราได้รับการรับรอง
     ส่วนที่เหลือจะได้รับหน่วยงานที่เชื่อถือได้กู้ความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกมั่นใจคุณจะอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมจะได้รับเงินกู้ของคุณ
     ความร่วมมือของคุณคือการจัดหาเงินทุนสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และประเภทของเงินทุนทั้งหมด,
     เรามีเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเวลาอย่างน้อย 5-50 ปีและให้ทุกคนที่สนใจและเพื่อการคำนวณและ
     ต้องจ่ายเป็นประจำทุกปี
     เรามีทุกประเภทต่อไปนี้ของเงินให้กู้ยืมและให้บริการอื่น ๆ อีกมากมาย

     สินเชื่อส่วนบุคคล (สินเชื่อไม่มีหลักประกัน)
     สินเชื่อธุรกิจ (สินเชื่อไม่มีหลักประกัน)
     สินเชื่อรวม
     สินเชื่อรวม
     การพัฒนาหน้าแรก

     คุณต้องกรอกแบบฟอร์มและส่งกลับมาให้เราถ้าคุณเป็น
     จริงๆฉันจำเป็นต้องกู้เงิน
     ชื่อ:
     จํานวนเงิน:
     ระยะเวลา:
     ประเทศ:
     เพศ:
     อายุ:

     กรุณาส่งแบบฟอร์มไปยังบัญชีของเราผ่านทาง: barclayloan.solution@gmail.com
     ขอแสดงความนับถือ
     constances นาง Angelina
     ผู้อำนวยการบริหาร
   barclayloan solution

  17. This is the perfect web site for anyone who wishes to find out about this
   topic. You know so much its almost tough to argue with
   you (not that I personally would want to…HaHa).
   You definitely put a brand new spin on a subject that’s been written about for a long time. Excellent stuff, just wonderful!

  18. วิลสันนาย says:

   Cheep เสนอสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ย 3%
       
   ถูกต้องตามกฎหมายและรัฐบาลได้รับการอนุมัติให้กู้ชื่อเสียงเราให้ยืมกองทุนกับบุคคลและ บริษัท ของจำนวนเงินใด ๆ ใน USD, GBP ปอนด์, ยูโรและดอลลาร์แคนาดา
        
   เสนอสินเชื่อที่ไม่แพง
          
   คุณในวิกฤตการณ์ทางการเงินและคุณต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนของเงินให้กู้ยืมเพื่อชำระค่าใช้จ่ายของคุณและเริ่มต้นธุรกิจ, รับเงินกู้วันนี้ภายใน 48 ชั่วโมงทำงานที่อัตราดอกเบี้ย 3% เพียงแค่กรอกข้อมูลเหล่านี้เงินกู้ตามแบบฟอร์มใบสมัคร
            
   ชื่อ: ……….. ติดต่อที่อยู่: …………… ประเทศ: ………………… โทรศัพท์: …………………. จํานวนเงินที่จำเป็น: ………………. รายได้รายเดือน: …………… ระยะเวลาสินเชื่อ: ………………… เพศ: …………………
          
   สำหรับการประมวลผลเพิ่มเติมกรุณากรอกและส่งกลับมาสมัครขอสินเชื่อดังกล่าวผ่านทางอีเมล์ต่อไปนี้: classiccashloanfirm@hotmail.com
     
   กลับมาให้เราอย่างเร่งด่วนกับการสมัครขอสินเชื่อเติมสำหรับการประมวลผล

  19. MHTB says:

   สวัสดี

   คุณต้องการสินเชื่อรับประกันและราคาไม่แพง?

   ถ้าใช่ใช้กับเราและได้รับอย่างรวดเร็ว
   วันนี้ได้รับการอนุมัติ ไม่มีการตรวจสอบเครดิต, ไม่มีหลักประกัน ขั้นตอนง่ายๆเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว
   และอัตราดอกเบี้ยต่ำ

   ติดต่อเราวันนี้ผ่านทาง mhtbloanservices@gmail.com

  20. Mr Excel says:

   คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน? ถ้าใช่ติดต่อเราที่ (excelservices.managementonline@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

   ชื่อ:
   จํานวนเงิน:
   ระยะเวลา:
   Pin โทรศัพท์:
   ประเทศ:

   เสนอสินเชื่อที่

  21. คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน? ถ้าใช่ติดต่อเราที่ (jackwarmer1loanlender@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

   ชื่อ:
   จํานวนเงิน:
   ระยะเวลา:
   Pin โทรศัพท์:
   ประเทศ:

   เสนอสินเชื่อที่

  22. สินเชื่อที่อยู่อาศัยการรับประกันฟรีบริการทางการเงินของ บริษัท มีเงินให้สินเชื่อทางการเงิน
   2% เป็นคนที่มีวิธีการอื่น ๆ
   การเข้าถึงน้อยหรือไม่มีเครดิตหรืออีเมล์บริการทางการเงิน
   ด้วยจำนวนเงินและเวลาที่ถ้าคุณจำเป็นต้องกู้เงินวันนี้
   เงินให้สินเชื่อการเกษตรให้กู้ยืมเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อขนาดเล็ก
   เงินให้สินเชื่อทางการเงินโครงการสินเชื่อส่วนบุคคลเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   ครอบครัวสินเชื่อการแพทย์, สินเชื่อรถยนต์

   เพื่อนำไปใช้สำหรับเงินกู้กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล: royalmajestyloancompany@gmail.com

   ชื่อ: …..
   เมือง: ………
   รหัสไปรษณีย์: ……
   ประเทศ: ………
   Re: ………
   โทรศัพท์: ……..
   สถานะ: ..
   วงเงินกู้: ……
   วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน: ..
   ความยาวของสินเชื่อ: ……..
   รายได้รายเดือน: …..
   ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา

  23. Mr Anderson says:

   ได้รับเงินกู้วันนี้ในอัตราที่ต่ำสมัครวันนี้สินเชื่อจะได้รับในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณให้สูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและผู้คนส่วนบุคคลหากคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา … ผมจะทำให้ดีที่สุดในการให้บริการสินเชื่อ

   เสนอสินเชื่อที่

  24. Smith Roy says:

   ผม Mr.Smith รอยถูกต้องตามกฎหมายและผู้ให้กู้เงินที่มีชื่อเสียง เรายืมเงินออกให้กับประชาชนในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินเราจะให้เงินกู้กับคนที่มีเครดิตไม่ดีหรือในความต้องการของเงินที่จะชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจ
   คุณได้รับการมองหาเงินกู้? คุณยังไม่ต้องกังวลเพราะคุณอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมที่ผมมอบให้เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 4% ดังนั้นถ้าคุณอยู่ในความต้องการของเงินกู้ฉันต้องการให้คุณเพียงติดต่อฉันผ่านทางที่อยู่อีเมลนี้: smithroy2993@gmail.com

   INFORMANTION ต้องการจากคุณ ..

   ชื่อเต็ม …………
   ประเทศ ………….
   รัฐ …………..
   เพศ ………….
   อายุ ………….
   ที่อยู่ที่บ้าน …………..
   หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว ………….
   หมายเลขโทรศัพท์บ้าน …………..
   รายได้ ………….
   วงเงินกู้ที่จำเป็น ………….
   ระยะเวลาเงินกู้ ………………

  25. Mr Calvin says:

   วันดี,

   ฉันเป็นผู้ให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราจะให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ที่ให้ความช่วยเหลือคนที่จำเป็นต้องปรับปรุงฐานะทางการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกที่มีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยปีที่ต่ำเป็น 3% ภายในปีถึง 30 ปีในช่วงระยะเวลาการชำระหนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราจะให้ออกเงินให้สินเชื่ออยู่ในช่วงของ€ 5000 ถึง 100,000,000 € เงินให้สินเชื่อของเราเป็นผู้ประกันตนดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดคือบุคคล priority.Interested ของเราควรจะติดต่อเราผ่านทาง e-mail: (calvinkingloanfirm@gmail.com)

   เสนอสินเชื่อที่

  26. mralexadams says:

   คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่ออำนวยความสะดวกทางธุรกิจของคุณหรือชำระค่าใช้จ่ายของคุณ! บริษัท ไม่ได้คิดว่าเงินให้สินเชื่อที่รวดเร็วมากขึ้นในการแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณทั้งหมด กรุณาสมัครวันนี้และผมมั่นใจว่าเราจะไปเสนอที่ดีที่สุดของการบริการของเราในการทำธุรกรรมนี้โปรดอยู่กับเราเรารักทุกความรักขอบคุณครั้งที่เข้าดู สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกิลเดอร์และการติดต่อผ่านทางอีเมล์: mralexadamsloanfirm@gmail.com
   รายละเอียดผู้กู้อยู่ด้านล่างกรอกและกลับไปดำเนินการในทันที
   ชื่อเต็ม:
   ประเทศ
   ที่อยู่:
   การกู้ยืมเงิน
   ระยะเวลาเงินกู้
   โทรศัพท์
   เงินได้
   อายุ
   ลักษณะของงาน
   ถัดไปให้แก่ผิว
   ประจำตัว
   ทั้งหมดข้อมูลข้างต้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเอกสารนี้ หวังว่าจะได้ยินความต้องการความสนใจของความช่วยเหลือทางการเงิน
   อดัมส์นายอเล็กซ์

  27. Mr Benson says:

   วันดี,
   ผมนายเดวิดเบนสัน, ผู้ให้กู้เงินให้กู้ยืมส่วนตัวและเราจะให้เงินกู้ยืมที่ 2%
   อัตราดอกเบี้ยที่ผมนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและ บริษัท หรือกลุ่มของ
   คนที่มีเงินลงถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมส่งอีเมลถึงเราเมื่อ: DICKLIQUORCOMPANY@yandex.com

  28. mr mike says:

   ดีวัน

   คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน? หรือคุณจะผ่านความยากลำบากทางการเงินกู้ยืมเงินประกันที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือจ่าย credit.here ของคุณเป็นโอกาสสำหรับคุณและมันไม่เคยนำคุณ 20hours จะได้รับเงินของคุณเป็นเรื่องง่ายมากและรวดเร็ว ติดต่อนี้ company.interloanfinancail25@gmail.com..

  29. วันดีที่ทุกท่านผมนายแจ็คอุ่น, ถูกต้องตามกฎหมายผู้ให้กู้เงินมีชื่อเสียง เราจะให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ธุรกิจผู้ชายและผู้หญิงที่มีเข้ามาในการทำธุรกรรมทางธุรกิจเราให้ออกเงินกู้ระยะยาวสามถึง 30years สูงสุดที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% ในการนี้คุณได้เช่นกันเราสามารถบอกได้ว่าจำนวนเงินที่คุณต้องเป็นเงินกู้ สินเชื่อจะได้รับออกมาในยูโรปอนด์และ $ USD สูงสุดที่เราให้เป็น 500,000,000 ทั้งในยูโรปอนด์และ $ USD และต่ำสุดที่£ 5,000 ยูโรและดอลลาร์สหรัฐดังนั้นจริงๆถ้าคุณมีความสนใจติดต่อได้ที่ (jackwarmer1loanlender@gmail.com) มากขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่จะได้รับเงินกู้

  30. ANITA WEST says:

   วันดี,

   คุณมีความต้องการทางการเงินได้ทันที? คุณต้องการยืม
   อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดที่หาได้ที่ใดในโลกและคุณ
   บริษัท จำเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินที่เชื่อถือได้เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับคุณ? ติดต่อเราวันนี้

   ส่งอีเมลถึงเราในขณะนี้เมื่อ:

   globalloancompany01@gmail.com

  31. Mr Excel says:

   คุณ จำเป็นต้องกู้เงิน เร่งด่วน ? ถ้าใช่ ติดต่อเราที่ (excelservices.managementonline@gmail.com)

   เสนอสินเชื่อที่

  Leave a Reply