แทคติกซื้อบ้านมือสอง ตอนที่ 1

home lone Parichari rental home Samuiน่าจะมีอีกหลายท่านที่กำลังจะซื้อบ้านมือสองโดยกู้เงินจากธนาคาร แต่มีความกังวลในเรื่องของขั้นตอนว่าจะต้องทำอะไรก่อนหลัง ต้องติดต่อหน่วยงานใดบ้าง เสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมมากมั้ย และแน่นอน สิ่งหนึ่งที่หลายๆท่านน่าจะรู้สึกเหมือนดิฉัน ก็คือ เราจะถูกหลอกมั้ยนะ ?

ผู้เขียนเองก็เป็นบุคคลหนึ่ง ซึ่งกระเป๋าเบา…หวิว ต้องการกู้เงินเพื่อมาซื้อบ้านและตกแต่ง 100% เต็ม จึงอยากจะขอเล่าประสบการณ์ให้กับผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งลูกหนี้เต็มตัวค่ะ

สำหรับ ในส่วนของขั้นตอนการเลือกซื้อบ้านมือสอง หรือ การเลือกว่าจะกู้จากสถาบันการเงินใดนั้น ขอให้ค้นหาข้อมูลจากทางอินเตอร์เน็ต รับรองว่าหาได้ไม่ยากค่ะ

เรามาเริ่มพูดคุยในส่วนของการกู้เงินซื้อบ้านมือสองกันเลยดีกว่า อาจจะยาวสักหน่อยแต่รับรองว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อท่านแน่นอน !!!

การกู้เงินซื้อบ้านมือสอง

ก่อนอื่นจะขอให้ข้อมูลว่า บ้านที่ดิฉันซื้อ เจ้าของบ้านก็ติดจำนองกับธนาคารเช่นกัน ดิฉันเจรจาต่อรองได้ราคาซื้อขายที่ 2 ล้านบาท แต่เนื่องจากสภาพบ้านภายนอกทรุดโทรมพอสมควร จึงได้ประมาณค่าตกแต่งและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดจากการโอนหรือกู้เงินธนาคารประมาณ 4 แสนบาท รวมเป็นเงินที่ต้องการกู้ทั้งหมด 2.4 ล้านบาท โดยที่ได้วางเงินมัดจำค่าบ้านไปแล้ว 20,000 บาท เหลือส่วนที่ต้องจ่ายให้ผู้ขายอีก 1,980,000 บาท
กู้เงินซื้อบ้านมือสอง Thai Second hand home

ขั้นตอนแรก: เตรียมหลักฐาน

เมื่อท่านได้บ้านที่ถูกใจและตกลงราคาเรียบร้อยแล้ว แนะนำให้ท่านเข้าไปติดต่อกับฝ่ายสินเชื่อธนาคาร โดยให้ถือ Slip เงินเดือนติดตัวไปด้วย เจ้าหน้าที่จะช่วยคำนวณวงเงินที่เราจะสามารถกู้ได้สูงสุด และจำนวนเงินที่ต้องผ่อนต่องวด เราสามารถสอบถามถึงขั้นตอนการดำเนินการ และหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นกู้ เพื่อจะได้จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนพร้อมสำหรับวันที่จะมายื่นกู้จริงค่ะ

หลักฐานการกู้ซื้อบ้าน
หลักฐานที่ต้องเตรียมนั้นจะมีอยู่ 2 รายการที่ต้องดำเนินการมากกว่ารายการอื่นๆ ที่ไม่ใช่แค่เพียงถ่ายสำเนา ได้แก่ สัญญาจะซื้อจะขาย และ สำเนาโฉนดที่ต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าพนักงานที่ดิน ซึ่งจะได้กล่าวในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่สอง: เขียนสัญญาอย่างมั่นใจ

เมื่อเราต่อรองได้ราคาซื้อขายที่น่าพอใจแล้ว เราก็ต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายกับเจ้าของบ้าน ซึ่งสัญญาฉบับนี้จะเป็นหลักฐานหนึ่งประกอบการยื่นกู้ธนาคาร ทีนี้ เนื่องจากว่าธนาคารที่ดิฉันกู้นั้น ให้กู้ได้เฉพาะในส่วนของราคาซื้อขายบ้านเท่านั้น ไม่ได้ให้กู้ในส่วนของค่าต่อเติม/ตกแต่งเพิ่มเติม***

 • ประเด็นแรกที่เกิดขึ้นเลยคือ เราจะใส่จำนวนเงินในสัญญาจะซื้อจะขายอย่างไร เพราะหากเราใส่ราคาซื้อขายจริง 2 ล้านบาท เราก็จะไม่สามารถกู้ได้ 2.4 ล้านบาท ตามที่ต้องการ ในทางกลับกัน หากเราใส่ 2,400,000 ล้านบาท ธนาคารจะเอาเงินจ่ายให้ผู้ขายไปหมดเลยมั้ยนะ แล้วถ้าจ่ายผู้ขายแล้ว ผู้ขายจะเอามาคืนเรารึเปล่า ก็สัญญามันเขียนว่าขายที่ 2,400,000 บาท …..
  มึน @@@
 • ประเด็นนี้แก้ได้ไม่ยากค่ะ ให้ท่านระบุจำนวนเงินต่างๆในสัญญาดังนี้
  1.1 ราคาที่ตกลงจะซื้อจะขาย ….. ให้ใช้ตามจำนวนเงินที่ท่านต้องการกู้ ในที่นี้คือ 2,400,000 บาท
  1.2 เงินวางมัดจำ ……. ให้คำนวณเงินวางมัดจำใหม่ โดยให้เหลือส่วนที่ต้องจ่ายให้กับเจ้าของบ้านตามจำนวนเงินที่เหลืออยู่จริง โดยนำวงเงินที่ต้องการกู้ หักลบด้วยส่วนที่เหลือที่ต้องจ่ายให้กับผู้ขายจริง ในที่นี้ จะได้เท่ากับ
  2,400,000 – 1,980,000 = 420,000 บาท ได้เป็นจำนวนเงินที่จะระบุลงในสัญญาว่า เราได้วางมัดจำไปแล้ว 420,000 บาท (แต่จ่ายจริงเพียง 20,000 บาท) ทั้งนี้ก็เพื่อให้ธนาคารนำเช็คจ่ายให้กับเจ้าของบ้านเพียง 1,980,000 บาทเท่านั้นค่ะ***

 • กรณีนี้ผู้ขายอาจจะกลัวเช่นเดียวกับเรา เพราะในเงื่อนไขสัญญามีอยู่ข้อหนึ่งระบุไว้ว่า “หากผู้ขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ซื้อมีอำนาจบอกเลิกสัญญา และผู้ขายต้องคืนเงินมัดจำทั้งหมด”
  สัญญาเขียนว่ามัดจำ 420,000 บาท แต่จริงๆแล้วผู้ขายได้แค่ 20,000 บาท ถ้าต้องคืนจริงก็…เจ๊งล่ะสิ ใน
 • ประเด็นนี้หากผู้ขายอ่านสัญญาดีๆ ไล่ตั้งแต่ต้นจนจบ จะพบว่าไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย นอกเสียจากว่าผู้ขายจะเปลี่ยนใจ ไม่ขายให้เราแล้วเท่านั้น เพราะสัญญาจะเริ่มตั้งแต่กำหนดให้ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งหมดและโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ที่กำหนด หากผู้ซื้อผิดนัดไม่ดำเนินการภายในวันที่กำหนด ผู้ขายมีสิทธิ์ริบเงินมัดจำ ดังนั้นจะเห็นว่าผู้ซื้อเองก็ไม่สามารถยืดเยื้อเวลาออกไปได้ด้วยเช่นกัน มองอีกมุมนึงเป็นผลดีต่อผู้ซื้อค่ะ กันไม่ให้ผู้ขายเปลี่ยนใจ ^^

  หมายเหตุ :
  - ตัวอย่างของสัญญาสามารถ download ได้จากอินเตอร์เน็ต
  - เงื่อนไขของแต่ละธนาคารอาจไม่เหมือนกันค่ะ จึงขอแนะนำให้สอบถามธนาคารก่อน สำหรับธนาคารในตัวอย่างนี้ก็ ธอส.

  ขั้นตอนที่สาม: คัดสำเนาฉโนดที่ดินผืนที่จะยื่นกู้เงิน

  ในกรณีซื้อบ้านมือสองนั้น สำเนาโฉนดที่จะใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นกู้ จะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าพนักงานที่ดินเท่านั้น ก่อนอื่นให้เราไปขอสำเนาจากเจ้าของบ้าน และก็นำสำเนาดังกล่าวไปติดต่อที่สำนักงานที่ดิน แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า มาขอคัดสำเนาโฉนดเพื่อไปยื่นกู้ซื้อบ้านมือสอง เจ้าหน้าที่เค้าเข้าใจค่ะว่าต้องดำเนินการให้เราอย่างไรบ้าง สำเนาโฉนดที่เราจะได้รับจะมีขนาดเท่ากับตัวต้นฉบับจริง ไม่ใช่ A4 ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ช่วยระบุวันที่ (ขอ) ลงไปด้วยนะคะ

  เพื่อไม่ให้เสียเที่ยว เราสามารถขอให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะต้องเสียให้กับกรมที่ดินในวันโอนกรรมสิทธิ์ค่ะ

  รอติดตามตอนต่อไป Blog ตอนโอนกรรมสิทธิ์กันนะคะ
  จาก Blogger หน้าใหม่ (*_*) ANPAN

  Tags: , , ,

  50 Responses to “แทคติกซื้อบ้านมือสอง ตอนที่ 1”

  1. สันติ เถินงคล says:

   ในตัวอย่างนี้ธนาคารอนุมัติ 2,400,000 บาท ได้เป็นจำนวนเงินที่จะระบุลงในสัญญาว่า เราได้วางมัดจำไปแล้ว 420,000 บาท (แต่จ่ายจริงเพียง 20,000 บาท) ทั้งนี้ก็เพื่อให้ธนาคารนำเช็คจ่ายให้กับเจ้าของบ้านเพียง 1,980,000 บาท ***แล้วเงินที่เหลือธนาคารจะจ่ายให้เราอย่างไรครับ

  2. ททท says:

   อ่านแล้วงงครับ สมมุต ผมซื้อ-ขาย1,300,000 สัญญา 20000 แต่ต้องการกู้1,400,000 ทำยังงัย

  3. AnPan says:

   ขอตอบข้อสอบถามจากประสบการณ์ตรงค่ะ กรณีซื้อบ้านจากการกู้แบงค์ 100% = 2,400,000 บาท
   (1) คุณ สันติ เถินงคล
   วันที่เราไปทำการโอนบ้านที่กรมที่ดิน จะมีตัวแทนธนาคารไปด้วยค่ะ ซึ่งตัวแทนธนาคารจะเตรียมเช็คจ่ายให้กับเจ้าของบ้านเดิม (ผู้ขาย) 1,980,000 บาท และเช็คสำหรับเรา (ผู้ซื้อ) ที่ยอด 2,400,000 – 1,980,000 = 420,000 บาท
   และจ่ายเช็คให้ หลังจากที่ได้โอนกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ วันนั้นที่กรมที่ดินเลยค่ะ
   (2) คุณ ททท
   ขอตีความหมายเป็นกรณีซื้อบ้านมือสองนะคะ (ไม่เคยซื้อบ้านใหม่ป้ายแดงค่ะ :) ซื้อขายจริง 1,300,000 บาท มัดจำแล้ว 20,000 บาท แต่ต้องการกู้ 1,400,000 บาท (ไม่รู้จะตรงกับความหมายของคุณ ททท หรือเปล่าค่ะ)
   ในสัญญาซื้อขาย ให้ระบุราคาซื้อขาย 1,400,000 บาท และใส่ว่าได้มัดจำแล้ว 120,000 บาท
   กู้แบงค์ 100% ที่ยอด 1,400,000 บาทค่ะ
   พอถึงวันโอน ณ กรมที่ดิน ตัวแทนธนาคารจะจ่ายเช็คให้กับเจ้าของบ้าน ดังนี้
   ให้กับผู้ขาย 1,400,000 – 120,000 = 1,280,000 บาท
   ให้กับเรา ผู้ซื้อ 1,400,000 – 1,280,000 = 120,000 บาท เมื่อหักด้วยยอดเงินมัดจำที่เราจ่ายไปแล้ว 20,000 บาท จะเท่ากับว่าเราเหลือเงินแต่งบ้าน 100,000 บาทค่ะ

  4. tussanee says:

   เป็น BLOGที่มีประโยช์มากๆ ชอบๆค่ะ เป็นกำลังใจให้เขียนต่อเยอะๆนะคะ

  5. sa says:

   ต้องการซื้อบ้านมือสองค่ะ นายหน้าใ้ห้เราโอนเงินไปให้ 10000.- เป็นค่าเอาโฉนดออกมายื่นกู้กับแบงค์ โดยที่ทางเราไม่มีเอกสารจากนายหน้าเลยค่ะ ตอนแรกนายหน้าก็แจ้งว่ากู้ได้เต็ม 100 แต่พอยื่นกู้แล้วแบงค์บอกให้แค่ 65 นายหน้าก็บอกว่าเด๋วยื่นแบงค์อื่นต่อถ้าอยากได้เต็มต้องเสียค่านายหน้าอีก 8% ของยอดเงินที่กู้ได้ ขอเงินจองคืนก็ไม่ได้ นี่เราโดนหลอกแล้วใช่มั้ย —บ้านก็ไม่ได้ เงินก็เสีย— ขอดูบ้านก็ไม่ให้ดู ครั้งแรกบอกให้ดูรูปในเว็ปต์ไซต์ไปก่อน ครั้งที่2บอกว่าอยู่ไกลมาไม่ได้ ครั้งที่3บอกเจ้าของบ้านไปต่างจังหวัดไม่มีกุญแจบ้าน

  6. ออม says:

   เนื่อดิฉันซื้อบ้านมือสองและดิฉันต้องการกู้บ้านในการซื้อแต่ผู้ขายไม่มีเอกสารให้ดิฉันเลยเขาบอกว่าบ้านหลังนี้ติดDO ดี)ันไม่เข้าใจ

  7. ออย says:

   อยากให้แนะนำแบงค์ค่ะ ว่าแบงค์ไหนดี

  8. pooh says:

   จะมีอีกวิธีนึงคือกู้เกินราคาบ้าน ยกตัวอย่าง ราคาบ้าน 2ล้าน แต่ราคาประเมินของธนาคารให้กู้ 2.5 ล้าน เราอาจจะกู้ ทั้ง 2.5 ล้านเลยก็ได้ โดยให้ออกเช็ค 2 ใบจ่ายให้กับผู้ขาย 2 ล้าน และอีกใบ 5แสน ให้กับเรา

  9. admin says:

   ขอบคุณค่ะ ^^

  10. Mari Gariga says:

   ความรู้ที่ได้มีประโยชน์มากเลยค่ะ มีขอสงสัยค่ะ ถ้าจะซื้อบ้านมือสอง แต่ผู้จะขายยังจำนองอยู่กับธนาคาร โฉนดที่ดินของบ้านหลังนั้นก็ต้องอยู่กับธนาคารแล้วจะมีวิธีไหนที่จะตรวจสอบได้ว่า ผู้จะขายเป็นเจ้าของบ้านจริงๆ แล้วถ้าเรา เป็นผู้จะซื้อต้องใช้สำเนาโฉนดยื่นขอสินเชื่อจะทำอย่างไรค่ะ

  11. นิคูรุ says:

   อยากปรึกษาครับ..พอดีพ่อของแฟนผมเค้าเอาบ้านไปเข้าธนาคารไว้แต่ตอนนั้นได้แค่200000 (งง ว่าน้อยจัง) ทั้งๆที่บ้านสภาพโอเค ทาวเฮ้าส์2ชั่นตกแต่งพร้อม แล้วมีเหตุต้องใช้เงินเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบประมาณ 900000 ผมในฐานะแฟน(เหมือนเพื่อนสนิท)จึงอยากช่วย ผมต้องทำอย่างไร ติดต่อไครบ้างครับ
   ทีแรกที่คิดไว้คือ ผมต้องหาเงินเพื่อเอาบ้านออกมาก่อนแล้วเอาเข้าใหม่ หรือ ผมจะทำสัญญขอซื้อบ้านต่อในราคา 1.5 ล้าน โดยการกู้ ธอส แบบ100%
   **ผมต้องทำแบบใหนดีครับ…ขอบคุณล่วงหน้านะครับ

  12. art says:

   ต้องการกู้บ้าน 100% เต็ม ติดต่อ อาทค่ะ art-bc@hotmail.com

  13. Mr Excel says:

   คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน? ถ้าใช่ติดต่อเราที่ (excelservices.managementonline@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

   เสนอสินเชื่อที่มีผลบังคับใช้

  14. Mr Anderson says:

   คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ? ฉันกรรมการผู้จัดการของ บริษัท แอนเดอที่เรานำเสนอทุกชนิดของเงินให้กู้ยืมเงินให้กู้ยืม บริษัท สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อนักศึกษาและเงินกู้ยืมธุรกิจหากคุณสนใจของเงินให้กู้ยืมนี้คุณต้องส่งอีเมลถึงเราผ่านทางอีเมล์ ::: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

   เสนอสินเชื่อที่มีผลบังคับใช้

  15. Mr Antonny wellinton says:

   สวัสดี รัก

   หากคุณกำลังเหนื่อยกับการมองหาสินเชื่อจากธนาคารสินเชื่อที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ
   สถาบันการเงินและกำลังมองหาเงินกู้หรือไม่เห็นด้วย
   อย่างต่อเนื่องโดยไมโครการเงินเสนอสินเชื่อที่ โครงการ . ของเรา แตกต่างกันไปจากต่ำ
   $ 1,000.00 และสูงสุดของ $ 100,000,000.00. ที่มีอัตราดอกเบี้ยระหว่าง
   ระหว่างวันที่ 3% เครดิตของการจัดส่งจะแจ้งให้ทราบว่า 100%
   การประกัน เราเครดิตเพื่อปรับปรุงธุรกิจ ขอบ /
   การขยายตัวของธุรกิจการแข่งขัน เราได้รับการรับรอง
   ส่วนที่เหลือจะได้รับหน่วยงานที่เชื่อถือได้กู้ความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกมั่นใจคุณจะอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมจะได้รับเงินกู้ของคุณ
   ความร่วมมือของคุณคือการจัดหาเงินทุนสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และประเภทของเงินทุนทั้งหมด,
   เรามีเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเวลาอย่างน้อย 5-50 ปีและให้ทุกคนที่สนใจและเพื่อการคำนวณและ
   ต้องจ่ายเป็นประจำทุกปี
   เรามีทุกประเภทต่อไปนี้ของเงินให้กู้ยืมและให้บริการอื่น ๆ อีกมากมาย

   สินเชื่อส่วนบุคคล (สินเชื่อไม่มีหลักประกัน)
   สินเชื่อธุรกิจ (สินเชื่อไม่มีหลักประกัน)
   สินเชื่อรวม
   สินเชื่อรวม
   การพัฒนาหน้าแรก

   คุณต้องกรอกแบบฟอร์มและส่งกลับมาให้เราถ้าคุณเป็น
   จริงๆฉันจำเป็นต้องกู้เงิน
   ชื่อ:
   จํานวนเงิน:
   ระยะเวลา:
   ประเทศ:
   เพศ:
   อายุ:

   กรุณาส่งแบบฟอร์มไปยังบัญชีของเราผ่านทาง:
   k.antonywellinton@yahoo.nl

   ขอแสดงความนับถือ
   Antonny wellinton
   ผู้อำนวยการบริหาร

  16. Mrs Angelina constances says:

   สวัสดี รัก

     หากคุณกำลังเหนื่อยกับการมองหาสินเชื่อจากธนาคารสินเชื่อที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ
     สถาบันการเงินและกำลังมองหาเงินกู้หรือไม่เห็นด้วย
     อย่างต่อเนื่องโดยไมโครการเงินเสนอสินเชื่อที่ โครงการ .ของเรา แตกต่างกันไปจากต่ำ
     $ 1,000.00 และสูงสุดของ $ 100,000,000.00. ที่มีอัตราดอกเบี้ยระหว่าง
     ระหว่างวันที่ 3% เครดิตของการจัดส่งจะแจ้งให้ทราบว่า 100%
     การประกัน เราเครดิตเพื่อปรับปรุงธุรกิจ ขอบ /
     การขยายตัวของธุรกิจการแข่งขัน เราได้รับการรับรอง
     ส่วนที่เหลือจะได้รับหน่วยงานที่เชื่อถือได้กู้ความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกมั่นใจคุณจะอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมจะได้รับเงินกู้ของคุณ
     ความร่วมมือของคุณคือการจัดหาเงินทุนสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และประเภทของเงินทุนทั้งหมด,
     เรามีเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเวลาอย่างน้อย 5-50 ปีและให้ทุกคนที่สนใจและเพื่อการคำนวณและ
     ต้องจ่ายเป็นประจำทุกปี
     เรามีทุกประเภทต่อไปนี้ของเงินให้กู้ยืมและให้บริการอื่น ๆ อีกมากมาย

     สินเชื่อส่วนบุคคล (สินเชื่อไม่มีหลักประกัน)
     สินเชื่อธุรกิจ (สินเชื่อไม่มีหลักประกัน)
     สินเชื่อรวม
     สินเชื่อรวม
     การพัฒนาหน้าแรก

     คุณต้องกรอกแบบฟอร์มและส่งกลับมาให้เราถ้าคุณเป็น
     จริงๆฉันจำเป็นต้องกู้เงิน
     ชื่อ:
     จํานวนเงิน:
     ระยะเวลา:
     ประเทศ:
     เพศ:
     อายุ:

     กรุณาส่งแบบฟอร์มไปยังบัญชีของเราผ่านทาง: barclayloan.solution@gmail.com
     ขอแสดงความนับถือ
     constances นาง Angelina
     ผู้อำนวยการบริหาร
   barclayloan solution

  17. This is the perfect web site for anyone who wishes to find out about this
   topic. You know so much its almost tough to argue with
   you (not that I personally would want to…HaHa).
   You definitely put a brand new spin on a subject that’s been written about for a long time. Excellent stuff, just wonderful!

  18. วิลสันนาย says:

   Cheep เสนอสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ย 3%
       
   ถูกต้องตามกฎหมายและรัฐบาลได้รับการอนุมัติให้กู้ชื่อเสียงเราให้ยืมกองทุนกับบุคคลและ บริษัท ของจำนวนเงินใด ๆ ใน USD, GBP ปอนด์, ยูโรและดอลลาร์แคนาดา
        
   เสนอสินเชื่อที่ไม่แพง
          
   คุณในวิกฤตการณ์ทางการเงินและคุณต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนของเงินให้กู้ยืมเพื่อชำระค่าใช้จ่ายของคุณและเริ่มต้นธุรกิจ, รับเงินกู้วันนี้ภายใน 48 ชั่วโมงทำงานที่อัตราดอกเบี้ย 3% เพียงแค่กรอกข้อมูลเหล่านี้เงินกู้ตามแบบฟอร์มใบสมัคร
            
   ชื่อ: ……….. ติดต่อที่อยู่: …………… ประเทศ: ………………… โทรศัพท์: …………………. จํานวนเงินที่จำเป็น: ………………. รายได้รายเดือน: …………… ระยะเวลาสินเชื่อ: ………………… เพศ: …………………
          
   สำหรับการประมวลผลเพิ่มเติมกรุณากรอกและส่งกลับมาสมัครขอสินเชื่อดังกล่าวผ่านทางอีเมล์ต่อไปนี้: classiccashloanfirm@hotmail.com
     
   กลับมาให้เราอย่างเร่งด่วนกับการสมัครขอสินเชื่อเติมสำหรับการประมวลผล

  19. MHTB says:

   สวัสดี

   คุณต้องการสินเชื่อรับประกันและราคาไม่แพง?

   ถ้าใช่ใช้กับเราและได้รับอย่างรวดเร็ว
   วันนี้ได้รับการอนุมัติ ไม่มีการตรวจสอบเครดิต, ไม่มีหลักประกัน ขั้นตอนง่ายๆเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว
   และอัตราดอกเบี้ยต่ำ

   ติดต่อเราวันนี้ผ่านทาง mhtbloanservices@gmail.com

  20. Mr Excel says:

   คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน? ถ้าใช่ติดต่อเราที่ (excelservices.managementonline@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

   ชื่อ:
   จํานวนเงิน:
   ระยะเวลา:
   Pin โทรศัพท์:
   ประเทศ:

   เสนอสินเชื่อที่

  21. คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน? ถ้าใช่ติดต่อเราที่ (jackwarmer1loanlender@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

   ชื่อ:
   จํานวนเงิน:
   ระยะเวลา:
   Pin โทรศัพท์:
   ประเทศ:

   เสนอสินเชื่อที่

  22. สินเชื่อที่อยู่อาศัยการรับประกันฟรีบริการทางการเงินของ บริษัท มีเงินให้สินเชื่อทางการเงิน
   2% เป็นคนที่มีวิธีการอื่น ๆ
   การเข้าถึงน้อยหรือไม่มีเครดิตหรืออีเมล์บริการทางการเงิน
   ด้วยจำนวนเงินและเวลาที่ถ้าคุณจำเป็นต้องกู้เงินวันนี้
   เงินให้สินเชื่อการเกษตรให้กู้ยืมเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อขนาดเล็ก
   เงินให้สินเชื่อทางการเงินโครงการสินเชื่อส่วนบุคคลเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   ครอบครัวสินเชื่อการแพทย์, สินเชื่อรถยนต์

   เพื่อนำไปใช้สำหรับเงินกู้กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล: royalmajestyloancompany@gmail.com

   ชื่อ: …..
   เมือง: ………
   รหัสไปรษณีย์: ……
   ประเทศ: ………
   Re: ………
   โทรศัพท์: ……..
   สถานะ: ..
   วงเงินกู้: ……
   วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน: ..
   ความยาวของสินเชื่อ: ……..
   รายได้รายเดือน: …..
   ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา

  23. Mr Anderson says:

   ได้รับเงินกู้วันนี้ในอัตราที่ต่ำสมัครวันนี้สินเชื่อจะได้รับในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณให้สูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและผู้คนส่วนบุคคลหากคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา … ผมจะทำให้ดีที่สุดในการให้บริการสินเชื่อ

   เสนอสินเชื่อที่

  24. Smith Roy says:

   ผม Mr.Smith รอยถูกต้องตามกฎหมายและผู้ให้กู้เงินที่มีชื่อเสียง เรายืมเงินออกให้กับประชาชนในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินเราจะให้เงินกู้กับคนที่มีเครดิตไม่ดีหรือในความต้องการของเงินที่จะชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจ
   คุณได้รับการมองหาเงินกู้? คุณยังไม่ต้องกังวลเพราะคุณอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมที่ผมมอบให้เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 4% ดังนั้นถ้าคุณอยู่ในความต้องการของเงินกู้ฉันต้องการให้คุณเพียงติดต่อฉันผ่านทางที่อยู่อีเมลนี้: smithroy2993@gmail.com

   INFORMANTION ต้องการจากคุณ ..

   ชื่อเต็ม …………
   ประเทศ ………….
   รัฐ …………..
   เพศ ………….
   อายุ ………….
   ที่อยู่ที่บ้าน …………..
   หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว ………….
   หมายเลขโทรศัพท์บ้าน …………..
   รายได้ ………….
   วงเงินกู้ที่จำเป็น ………….
   ระยะเวลาเงินกู้ ………………

  25. Mr Calvin says:

   วันดี,

   ฉันเป็นผู้ให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราจะให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ที่ให้ความช่วยเหลือคนที่จำเป็นต้องปรับปรุงฐานะทางการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกที่มีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยปีที่ต่ำเป็น 3% ภายในปีถึง 30 ปีในช่วงระยะเวลาการชำระหนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราจะให้ออกเงินให้สินเชื่ออยู่ในช่วงของ€ 5000 ถึง 100,000,000 € เงินให้สินเชื่อของเราเป็นผู้ประกันตนดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดคือบุคคล priority.Interested ของเราควรจะติดต่อเราผ่านทาง e-mail: (calvinkingloanfirm@gmail.com)

   เสนอสินเชื่อที่

  26. mralexadams says:

   คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่ออำนวยความสะดวกทางธุรกิจของคุณหรือชำระค่าใช้จ่ายของคุณ! บริษัท ไม่ได้คิดว่าเงินให้สินเชื่อที่รวดเร็วมากขึ้นในการแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณทั้งหมด กรุณาสมัครวันนี้และผมมั่นใจว่าเราจะไปเสนอที่ดีที่สุดของการบริการของเราในการทำธุรกรรมนี้โปรดอยู่กับเราเรารักทุกความรักขอบคุณครั้งที่เข้าดู สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกิลเดอร์และการติดต่อผ่านทางอีเมล์: mralexadamsloanfirm@gmail.com
   รายละเอียดผู้กู้อยู่ด้านล่างกรอกและกลับไปดำเนินการในทันที
   ชื่อเต็ม:
   ประเทศ
   ที่อยู่:
   การกู้ยืมเงิน
   ระยะเวลาเงินกู้
   โทรศัพท์
   เงินได้
   อายุ
   ลักษณะของงาน
   ถัดไปให้แก่ผิว
   ประจำตัว
   ทั้งหมดข้อมูลข้างต้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเอกสารนี้ หวังว่าจะได้ยินความต้องการความสนใจของความช่วยเหลือทางการเงิน
   อดัมส์นายอเล็กซ์

  27. Mr Benson says:

   วันดี,
   ผมนายเดวิดเบนสัน, ผู้ให้กู้เงินให้กู้ยืมส่วนตัวและเราจะให้เงินกู้ยืมที่ 2%
   อัตราดอกเบี้ยที่ผมนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและ บริษัท หรือกลุ่มของ
   คนที่มีเงินลงถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมส่งอีเมลถึงเราเมื่อ: DICKLIQUORCOMPANY@yandex.com

  28. mr mike says:

   ดีวัน

   คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน? หรือคุณจะผ่านความยากลำบากทางการเงินกู้ยืมเงินประกันที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือจ่าย credit.here ของคุณเป็นโอกาสสำหรับคุณและมันไม่เคยนำคุณ 20hours จะได้รับเงินของคุณเป็นเรื่องง่ายมากและรวดเร็ว ติดต่อนี้ company.interloanfinancail25@gmail.com..

  29. วันดีที่ทุกท่านผมนายแจ็คอุ่น, ถูกต้องตามกฎหมายผู้ให้กู้เงินมีชื่อเสียง เราจะให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ธุรกิจผู้ชายและผู้หญิงที่มีเข้ามาในการทำธุรกรรมทางธุรกิจเราให้ออกเงินกู้ระยะยาวสามถึง 30years สูงสุดที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% ในการนี้คุณได้เช่นกันเราสามารถบอกได้ว่าจำนวนเงินที่คุณต้องเป็นเงินกู้ สินเชื่อจะได้รับออกมาในยูโรปอนด์และ $ USD สูงสุดที่เราให้เป็น 500,000,000 ทั้งในยูโรปอนด์และ $ USD และต่ำสุดที่£ 5,000 ยูโรและดอลลาร์สหรัฐดังนั้นจริงๆถ้าคุณมีความสนใจติดต่อได้ที่ (jackwarmer1loanlender@gmail.com) มากขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่จะได้รับเงินกู้

  30. ANITA WEST says:

   วันดี,

   คุณมีความต้องการทางการเงินได้ทันที? คุณต้องการยืม
   อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดที่หาได้ที่ใดในโลกและคุณ
   บริษัท จำเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินที่เชื่อถือได้เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับคุณ? ติดต่อเราวันนี้

   ส่งอีเมลถึงเราในขณะนี้เมื่อ:

   globalloancompany01@gmail.com

  31. Mr Excel says:

   คุณ จำเป็นต้องกู้เงิน เร่งด่วน ? ถ้าใช่ ติดต่อเราที่ (excelservices.managementonline@gmail.com)

   เสนอสินเชื่อที่

  32. วันดี ผม และ มาร์ติเน มาจาก ชิลี ผม นี่จะช่วยให้ ทุกคนที่ อยู่ในความต้องการ ของ เงินกู้ที่จะน้อย ฟรี จากการ โกง เพราะ ฉันถูก โกง 4,000 เหรียญสหรัฐ ในระหว่าง การแสวงหาของฉัน สำหรับการกู้ยืมเงิน ที่คุณจะ เจอ เพื่อ หลาย ผู้ให้กู้ ที่ จะ เรียกร้องให้ ต้องการให้คุณ เงินกู้และ แน่นอนพวกเขา จะขอ ล่วงหน้าและ ในที่สุด พวกเขาจะหาย หรือจะ ขอ เงินได้มากขึ้น ที่ฉัน ถูกจริงๆ ในตราสารหนี้ ในขณะที่และ ฉัน เกือบจะ เสียชีวิตจาก อาการหัวใจวาย ฉัน ถูกปฏิเสธ โดยธนาคารและ บริษัท ที่ ถูกต้องตามกฎหมาย ทุก แต่เป็น พระเจ้า อาจจะมี วิธีการของเขา ที่ฉัน ได้รับการ แนะนำให้รู้จักกับ บริษัท เงินกู้ยังคง ฉัน รู้สึกว่ามันเป็น หลอกลวง อื่น ฉัน ตัดสินใจที่จะให้ มันลอง ผม ก็ถามว่า จะจ่าย สำหรับค่าใช้จ่าย ภาษี เท่านั้นที่ ฉันไม่ ประหลาดใจ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของฉันฉัน ได้รับ เงินกู้ ในบัญชีของฉัน ภายใน 3 ชั่วโมงของการบริการ ธนาคาร ดังนั้นฉัน ต้องการที่จะใช้ โอกาสนี้ในการ บอก สิ่งที่คุณ ออก มีกำลังมองหา เงินกู้ โปรดอย่า ไป ติดต่อ บริษัท เงินกู้ อื่น ๆ เพราะ พวกเขา จะสิ้นสุด ขึ้น ทำลาย คุณ และยังทำให้คุณ ไม่มีที่อยู่อาศัย ถ้าเป็นไปได้ กรุณาติดต่อ โดยตรง FIRM เข้าถึง เงินกู้ ได้ทันที ผ่านทางอีเมล์ : {} บอกพวกเขา มาร์ติเน จาก ชิลี กำกับ คุณ ถูกเตือนjorgegraceloanfirm@live.com

   นาง มาร์ติเน

  33. zomader says:

   วันดี ทุกคน ที่ได้อ่าน เรื่องราวในชีวิต นี้ ที่แท้จริงของ ชีวิตของฉัน ชื่อของฉันคือ zomader จาก ไทย,แม่ เดียวที่มี เด็ก 2 คน ฉันได้ รับการ มีส่วนร่วม ในหลาย ๆ การหลอกลวง บนอินเทอร์เน็ตที่ ได้รับ การ ยากที่ ฉัน เงิน ที่กำลังมองหา เงินกู้รวมจนกระทั่ง คืนหนึ่ง ที่ซื่อสัตย์ ผม อธิษฐาน และ ผมเชื่อว่า พระเจ้าทรง นำ ฉันไป บริษัท เงินให้กู้ยืมนี้ บนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ชื่อ สเตลล่า Rene สินเชื่อ บริษัท , อีเมล์ { mrsstellareneloanfirm@hotmail.com} พวกเขา ช่วย ผมด้วย 250 000 00 และหลัง ที่ดี 8 เดือน ติดต่อ ผู้ให้กู้ ของปลอม จำนวนมาก ในสุทธิ กรุณา ประชาชนของเรา ต้องระมัดระวัง การได้รับ เงินกู้ พร้อมกับค่า ล่วงหน้า โดยไม่มีการรับประกัน หรือไม่มี การยืนยันว่า บริษัทเป็น legit . บริษัท เงินให้กู้ยืมนี้ จะเข้ามาช่วย ฉันเมื่อ ฉันต้องการ พวกเขามากที่สุด ในตอนแรก ฉันไม่เคย ไว้วางใจพวกเขา แต่ หลังจากการประชุม ขึ้นอยู่กับ ความต้องการ ของพวกเขา ฉัน เป็นผู้หญิงที่ มีความสุข ซึ่งเป็น สิ่งที่สำคัญที่สุด ในชีวิตของ ฉัน วันนี้ รวม หนี้ ของฉันและ ฉันยัง ภูมิใจ แบน ของตัวเอง และแม่ของ เพื่อนทั้งสองคน ของฉัน ได้รับประโยชน์จาก ข้อเสนอนี้ และฉัน ยังต้องการ ทั้งประเทศ จะได้รับประโยชน์ จากข้อเสนอ ใจกว้าง นี้

   zomader

  34. I take pleasure in, result in I found exactly what I was
   looking for. You have ended my four day lengthy hunt!
   God Bless you man. Have a nice day. Bye

  35. kongkaitter says:

   สวัสดีกับเพื่อนของฉันคนจากที่นี่ไทย, ชื่อของฉันคือนาย kongkaitter จากที่นี่กรุงเทพฯฉันต้องการที่จะเป็นพยานถึงข่าวที่ดีของท่านในสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อฉันอยู่ในความต้องการของรูปแบบการกู้เงินเร่งด่วนผมเห็นโพสต์ในอินเทอร์เน็ตดังนั้นฉัน ติดต่อและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพราะผมต้องการที่จะได้รับเงินกู้ให้เร็วที่สุดเท่าที่ฉันสามารถที่จะไปและเริ่มต้นธุรกิจประมงเพื่อให้นำไปใช้สำหรับการกู้ยืมเงิน 500,000,000 เพื่อขยายธุรกิจปลาของฉันและจ่ายหนี้ของฉันดังนั้นฉันติดต่อนางสเตลล่าเรเน่ ข้อมูลด้านล่าง {mrsstellareneloanfirm@hotmail.com} ที่ฉันเงินสดเงินกู้ของฉัน 500,000,000 โดยไม่ชักช้าหรือความเครียดใด ๆ เพื่อเพื่อนน้องชายและน้องสาวของฉันเมื่อคุณเคยอยู่ในความต้องการของเงินกู้ที่ฉันต้องการให้คุณได้รับการเชื่อมต่อกับ บริษัท สเตลล่านางเรเน่และได้รับเงินกู้ของคุณ จำนวนเงินที่คุณต้องการและวันนี้ฉันได้มาถึงเว็บไซต์ที่จะกล่าวขอบคุณนางสเตลล่าเรเน่และเพื่อเชื่อมต่อและเก็บไว้ในการติดต่อกับเธอในวันนี้และได้รับเงินกู้ของคุณวันนี้เพราะตอนนี้ว่าธุรกิจทางทะเลเป็นเรื่องที่ดีกว่าเพื่อให้ฉันได้รับของฉัน เงินกู้ในวันนี้และฉันยังใช้เวลาในการที่จะบอกทุกคนจากไทยจะได้รับการเชื่อมต่อกับนายสเตลล่า Rene สินเชื่อ บริษัท และได้รับฟรีจากการหลอกลวงเพื่อให้ที่นี่อีเมลด้านล่าง: {mrsstellareneloanfirm@hotmail.com} ดังนั้นตอนนี้ให้ฉันหยุดที่นี่และฉันจะเป็น ที่นี่รอให้พี่ชายอื่น ๆ ของฉันและน้องสาวของพยานวันนี้เพราะนางสเตลล่าเรเน่ได้ทำมันสำหรับฉันและทำให้มันเป็นไปได้สำหรับผมที่จะมีชีวิตอยู่และขยายธุรกิจของฉันเพราะเงินกู้ของเธอจะปลอดภัยและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครดิตของเธอมันมีความปลอดภัยและมีความปลอดภัยไม่มี พระเจ้าอวยพรเธอและ บริษัท ในวันนี้

   kongkaitter

  36. Dankory says:

   คำให้การของเงินกู้ที่ได้รับ!
   สวัสดีชื่อของฉันคือนาง Dankory ไทยผมแค่อยากจะให้ทุกคนที่เป็นจริงหาเงินกู้ทราบว่ายังมี บริษัท เงินกู้คุณสามารถไว้วางใจผมได้ค้นหา บริษัท เงินกู้จริงและถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่ปี 2012 และทั้งหมด เวลาที่ฉันได้รับการโกงนับไม่ถ้วนของเวลาจนเพื่อนบอกฉันเกี่ยวกับ บริษัท นี้เรียกว่าสเตลล่า Rene สินเชื่อ บริษัท ในตอนแรกมันเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อ แต่ผมก็ตัดสินใจที่จะดำเนินการและมีวิธี (MD) ได้พูดคุยกับฉันไม่ว่า ผมเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ แต่ฉันตัดสินใจที่จะให้มันลองและเมื่อเขานำเรื่องของค่าใช้จ่ายฉันเกือบจะวิ่งหนีไป แต่ฉันเรียกความกล้าหาญที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมซึ่งทันทีที่ได้รับการจ่ายเงินให้ผมได้รับเงินกู้ของ 800.000.00 ในเดือนมิถุนายน 19 ในบัญชีของฉันมันเป็นจริงฝันที่เป็นจริงสำหรับผมและครอบครัวของฉันและวันนี้ขอบคุณทุกนางสเตลล่า Rene สินเชื่อ บริษัท และพระเจ้าที่ฉันสามารถยิ้มได้อีกครั้งผมขอแนะนำให้ บริษัท นี้กับทุกคนที่ได้รับการโกงและผู้ที่ยังมีผู้ที่ยังไม่ได้รับ scammed เพราะพวกเขาเป็นที่เชื่อถือได้และเชื่อถือได้ ในกรณีที่คุณจำเป็นต้องรู้มากขึ้นอีเมลของ บริษัท เป็น {mrsstellareneloanfirm@hotmail.com} ส่งพวกเขาในวันนี้และคุณจะดีใจที่คุณได้

   นาง Dankory
   จากประเทศไทย

  37. ajay kumar says:

   คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระของคุณ
   หนี้หรือชำระค่าของคุณหรือเริ่มต้นธุรกิจที่ดี? และคุณ
   จะหายากที่จะได้รับเงินกู้ยืมเงินทุนจากท้องถิ่น
   ธนาคาร / สถาบันการเงินอื่น ๆ คุณจำเป็นต้องกู้เงินใด ๆ
   เหตุผลดังกล่าว
   เช่น:
   ) สินเชื่อส่วนบุคคลขยายธุรกิจ
   ข) ธุรกิจเริ่มต้นขึ้น
   c) การรวมหนี้
   ง) เงินให้กู้ยืมเงินยาก
   e) การหยุดการให้กู้ยืมเงินแต่งงาน
   ฉ) บ้านและสินเชื่อรถยนต์
   ติดต่อเราในขณะนี้และได้รับเงินกู้ยืมของคุณใน 24 ชั่วโมงโดยไม่ชักช้าง่ายและรวดเร็วในการดำเนินการติดต่อเราผ่านทางอีเมลของ บริษัท ของเรา unityhomeloans@gmail.com

  38. คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนในการชำระค่าใช้จ่ายของคุณหรือเริ่มต้น บริษัท เรามีเงินกู้ในอัตราที่ถูกมาก 2% ถ้าคุณมีความสนใจติดต่อเราได้ที่อีเมลของเราผ่านทาง (kateloancompany22@gmail.com)

  39. นาง Kaownual says:

   โปรดอ่านคำเบิกความของฉัน

   ชื่อของฉันคือนาง Kaownual และฉันอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรและการใช้ชีวิตที่มีค่าอยู่ในขณะนี้สำหรับฉันและครอบครัวของฉันและทั้งหมดนี้เป็นเพราะผู้หญิงคนหนึ่งที่ส่งมาจากพระเจ้าจะช่วยให้ฉันและครอบครัวของฉันฉันเคยมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศก เพราะลูกชายคนแรกของฉันจำเป็นต้องปลูกถ่ายไตและเงินฝากออมทรัพย์ของเราทุกคนจะนำไปใช้ยาของเธอและนี้ปกติจะทำให้เรามีเงินที่จะชำระค่าใช้จ่ายของเราหรือแม้กระทั่งการใส่อาหารเพียงพอในตารางของเราและให้เช่าของเราคือครบกำหนดและเงินที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านี้และ ชีวิตรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเพื่อให้ฉันและทุกคืนภรรยาของฉันจะร้องไห้ตัวเองให้นอนหลับทุกคืนจนกระทั่งวันหนึ่งฉันถูกเรียกดูผ่านทาง Google และฉันเห็นโฆษณาที่โดดเด่นของผู้หญิงที่ให้ออกเงินให้สินเชื่อส่วนบุคคลและว่าข้อเสนอที่จะเปิดให้ทุกคนและ ผมเคยได้ยินหลายสิ่งที่เกี่ยวกับการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต แต่ที่จุดในชีวิตของฉันนี้ฉันได้อย่างหมดหวังและพร้อมที่จะใช้ความเสี่ยงใด ๆ และในตอนท้ายของวันที่ผมนำมาใช้ในการขอสินเชื่อนี้และจากขั้นตอนที่หนึ่งไปยังอีกฉันได้ของฉัน เงินกู้ภายใน 48 ชั่วโมงโอนเงินผ่านธนาคารและคุณรู้ผ่านมันเป็นเหมือนความฝันและฉันเรียกว่านางแพทริเซี WAYNE ที่เป็นพระเจ้าที่ส่งมาให้กู้ที่ผมพบว่าผมได้รับเงินกู้ยืมของฉันและเขายิ้มที่ระบุว่าให้พระเจ้าเป็นเกียรติและ ฉันตกใจมากที่ฉันได้ไม่เคยเห็นใครด้วยเช่นพระเจ้ากลัวและการเต้นของหัวใจและวันนี้ชนิดผมเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกเพราะพระคุณของพระเจ้า, การปลูกถ่ายไตลูกชายของฉันประสบความสำเร็จและวันนี้เธอจะมีสุขภาพดีและฉันและครอบครัวของฉัน อาศัยความสะดวกสบายและมีความสุขและถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่อดีตของฉันหรืออยู่ในความต้องการอย่างจริงจังและถูกต้องตามกฎหมายของเงินกู้ยืมให้คุณสามารถเข้าถึงพระเจ้านี้ถูกส่งผ่านทางผู้ให้กู้ (freddie_willard@hotmail.com)

   ขอขอบคุณสำหรับเวลาของคุณ

   ผู้ให้กู้นี้จริงๆช่วยชีวิตและครอบครัวของฉันของฉันดังนั้นติดต่อกับเขาถ้าคุณจำเป็นต้องกู้เงินได้อย่างรวดเร็วและ legit ในอีเมลของเขา freddie_willard@hotmail.com

   ขอบคุณมาก
   นาง Kaownual

  40. Donald Trump says:

   ถ้าคุณต้องการเงินกู้ นี่คือโอกาสที่คุณได้รับรอ!!! ทรัมป์กลุ่มไมโครทางการเงินของบริษัทให้สินเชื่อการออกสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ย 2% มีคน/ธุรกิจที่ต้องการเงิน อยากรู้ว่า จะได้รับสินเชื่อของคุณ เรามีทุกชนิดของสินเชื่อ และให้เครดิตกับคนที่มีความต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน วิธีการรับสินเชื่อเพื่อการเริ่มต้นข้อมูลต่อไปนี้: อีเมล์: trumpmicrofinancegroup@hotmail.com

  41. Micheal Smith says:

   เราให้เครดิตกับบุคคล ธุรกิจ บริษัท นักศึกษาต้องการเงิน
   ความช่วยเหลือที่มีเครดิตดี หรือในต้องของเงินค่าจ้างสำหรับ
   บัญชีการลงทุนในธุรกิจต้องการใช้สื่อนี้
   เพื่อแจ้งให้ทราบว่า เราทำให้เชื่อถือได้ และผู้รับผลประโยชน์
   ให้บริการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 2%

   บริการรวม: รีไฟแนนซ์สินเชื่อลงทุน ตกแต่งภายใน
   สินเชื่อรถ รวมหนี้ บรรทัดใบลดหนี้ ที่สอง
   จำนอง สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อบุคคล สินเชื่อรถยนต์ รถยนต์
   สินเชื่อ กรุณาส่งอีเมล์ไปยัง leadwayloanservice@gmail.com
   มิเชลสมิธ

  42. GRANT says:

   ได้รับเงินกู้จาก $10, 000(Ten Thousand dollar) ถึง $10, 000,000.00 (10 ล้าน) เมื่อใดก็ ตามที่คุณต้องการมันในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2% สำหรับความสบายใจของ ว่าคุณต้องมีเงินสำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด วิกฤตทางการแพทย์ การเพิ่มเติมการศึกษาเด็ก บ้านปรับปรุง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อธุรกิจ หรือรวมบัญชีของคุณอาจเป็นเงินกู้เงินช่วยเหลือเหมาะ

   เงินช่วยเหลือเงินกู้ยืมบริษัท คุณไม่ต้องรออีกต่อไปสำหรับการกู้ยืมที่คุณต้องการ ใช้ตอนในง่าย 2 เริ่มขั้นตอน โดยการกรอกแบบฟอร์มโปรแกรมประยุกต์สั้นด้านล่าง และส่งคืนทางอีเมล์ คุณต้องตัดสินในไม่เกิน 24 ชั่วโมงการทำงาน และเงินสดก้อนอาจจะในบัญชีของคุณภายใน 48 ชั่วโมง

   แบบสั้น:

   1. ชื่อ-นามสกุล: …
   2. ที่อยู่ติดต่อ: …
   3. สำนักงานโทร.เบอร์โทรติดต่อ: …
   4. ไม่มีเซลล์ติดต่อ: …
   5. ติดต่ออีเมล: …
   6. อาชีพ: …
   7. รายเดือนรายได้: …
   8. สถานภาพ: …
   9. จำนวนเงินกู้ของต้อง-
   10.คุณรหัสหนังสือ: …
   11.การยืมระยะเวลา…
   12.ล่าสุดธนาคารจ่ายค่าจัดส่งของเดือนห้า…
   คนในการให้บริการ
   นายเบนสัน (นาง),
   สินเชื่อดาวบริษัท},
   (ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อการดำเนินการ)
   อีเมล์: {grantloanfamuse@gmail.com }

  43. สวัสดีคนดีของฉันของกรุงเทพฯชื่อของฉันคือไซโลและฉันมาจากที่นี่ในไทยผมต้องการที่จะเป็นพยานถึงสิ่งที่ดีที่นางสเตลล่าได้ทำเพื่อฉันและครอบครัวของฉันฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่บ้านของฉันเพื่อทำลายลงแล้วฉันจะ ในความต้องการของเงินกู้เร่งด่วนในการปรับปรุงอาคารของฉันดังนั้นฉันค้นหาเว็บไซต์และฉันเห็นโพสต์ที่ถูกโพสต์โดยนาง Barbra ว่าเธอได้รับเงินกู้ยืมของเธอ $ 85,000 เพื่อให้ฉันได้รับการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่มีนางสเตลล่าและผมนำมาใช้สำหรับการกู้ยืมเงินของ 60,000,00 ดอลลาร์เพื่อบูรณะอาคารของฉันและในที่สุดฉันได้เงินกู้ของ 60,000,00 ดอลลาร์โดยไม่มีความเครียดใด ๆ ที่ผมได้รับเงินกู้ของฉันภายใน 40 นาทีและฉันต้องการที่จะบอกคนดีของฉันของกรุงเทพฯที่นางสเตลล่าที่เป็นจริงดังนั้นหนึ่งในปัญหาทางการเงินใด ๆ ควรเชื่อมต่อกับนางสเตลล่าที่ลิงค์ข้างล่าง {mrsstellareneloanfirm@hotmail.com} และฉันมั่นใจว่านางสเตลล่าเป็นจริงและมีข้อสงสัยและตอนนี้ฉันและครอบครัวของฉันจะไม่ได้เริ่มต้นชีวิตในชัยชนะที่เงียบสงบและประสบความสำเร็จและได้รับในการติดต่อกับนาง สเตลล่าและได้รับปัญหาของคุณเองฟรีแก้ไขและที่นี่ในนางสเตลล่าเพื่อให้คนดีของฉันของกรุงเทพฯให้ติดต่อและขอให้พระเจ้าคุ้มครองประเทศของเราเพราะถ้ามีคนดี ๆ ที่จะช่วยให้พวกเราทุกคนที่จะเป็นนางสเตลล่าและเรามีอิสระจากความยากจน และเรามีอิสระจากความหิวและได้รับในไฟฉายด้วยนางสเตลล่าพระเจ้าอวยพรและฉันเก็บไว้ที่นี่รอให้คุณเป็นเจ้าของพยานเพียงเช่นเดียวกับฉันและความสำเร็จให้กับคุณคนดีของฉันทั้งหมดของกรุงเทพฯไทยพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่ผมรักคุณทุก

   นางไซโล

  44. Hello!
    
   เราเป็น บริษัท ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีการลงทะเบียนที่นี่ในสหราชอาณาจักร คุณจะอยู่ในความยากลำบากทางการเงินหรือไม่ คุณได้รับการหลอกโดย บริษัท ปลอม คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระหนี้ของคุณแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีหลักประกัน คุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่ต้องการที่จะขยายธุรกิจของพวกเขา เรามีทุกชนิดของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลธุรกิจและองค์กรที่จำเป็นต้องกู้เงินที่มีอัตราดอกเบี้ยเพียง 2% กรุณาติดต่อเราหากคุณต้องการที่จะใช้เงินกู้ถูกต้องตามกฎหมายในวันนี้

   ตอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทาง e-mail ของเรา (morrganharriett@live.com) สำหรับการตอบสนองอย่างรวดเร็วและเร่งด่วน
    
   หากสนใจกรุณาติดต่อเราด้วยที่อยู่อีเมลข้างต้น

   แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ
   ชื่อ: __________________
   วันเกิด: __________________
   เพศ: __________________
   ศาสนา: __________________
   สถานภาพ: __________________
   ที่อยู่ติดต่อ: __________________
   ที่อยู่สำนักงาน: __________________
   เมือง: __________________
   รัฐ / จังหวัด: __________________
   รหัสไปรษณีย์: __________________
   ประเทศ: __________________
   สัญชาติ: _________________
   ภาษาแม่: __________________
   โทรศัพท์: __________________
   E-mail: __________________
   วัตถุประสงค์ของเงินให้กู้ยืม: __________________
   จำนวนเงินกู้: __________________
   เงินกู้ระยะเวลา: __________________
   จ่ายพื้นฐาน: __________________
   รายเดือนจ่ายสุทธิ / รายได้: __________________
    
   อย่าตอบกลับอีเมลนี้เราใช้ในการส่งข้อความนี้ให้คุณกรุณาส่งคุณตอบ: (morrganharriett@live.com) เท่านั้นถ้าคุณต้องการตัวแทนของเราที่จะเข้าร่วมกับคุณ

   ในขณะที่เราหวังว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเร่งด่วนของคุณ

   หมายเหตุ: หากคุณรู้ว่าคุณไม่ได้ร้ายแรงหรือถ้าคุณเป็น scammer, อย่าลังเลที่จะติดต่อเราได้ที่ทั้งหมด
    
   ขอขอบคุณที่เลือกเรา

   การจัดการ

  45. สวัสดีคนดีของฉันของกรุงเทพฯชื่อของฉันคือไซโลและฉันมาจากที่นี่ในไทยผมต้องการที่จะเป็นพยานถึงสิ่งที่ดีที่นางสเตลล่าได้ทำเพื่อฉันและครอบครัวของฉันฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่บ้านของฉันเพื่อทำลายลงแล้วฉันจะ ในความต้องการของเงินกู้เร่งด่วนในการปรับปรุงอาคารของฉันดังนั้นฉันค้นหาเว็บไซต์และฉันเห็นโพสต์ที่ถูกโพสต์โดยนาง Barbra ว่าเธอได้รับเงินกู้ยืมของเธอ $ 85,000 เพื่อให้ฉันได้รับการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่มีนางสเตลล่าและผมนำมาใช้สำหรับการกู้ยืมเงินของ 60,000,00 ตกแต่งอาคารของฉันและในที่สุดฉันได้เงินกู้ของ 60,000,00 ไม่มีความเครียดใด ๆ ที่ผมได้รับเงินกู้ของฉันภายใน 40 นาทีและฉันต้องการที่จะบอกคนดีของฉันของกรุงเทพฯที่นางสเตลล่าเป็นจริงดังนั้นหนึ่งในปัญหาทางการเงินใด ๆ ควรเชื่อมต่อ ด้วยนางสเตลล่าที่ลิงค์ข้างล่าง {mrsstellareneloanfirm@hotmail.com} และฉันมั่นใจว่านางสเตลล่าเป็นจริงและมีข้อสงสัยและตอนนี้ฉันและครอบครัวของฉันจะไม่ได้เริ่มต้นชีวิตในชัยชนะที่เงียบสงบและประสบความสำเร็จและได้รับในการติดต่อกับนางสเตลล่าและ ปัญหาได้รับการแก้ไขด้วยตัวคุณเองฟรีและที่นี่ในนางสเตลล่าเพื่อให้คนดีของฉันของกรุงเทพฯให้ติดต่อและขอให้พระเจ้าคุ้มครองประเทศของเราเพราะถ้ามีคนดี ๆ ที่จะช่วยให้พวกเราทุกคนที่จะเป็นนางสเตลล่าและเรามีอิสระจากความยากจนและเรา มีอิสระจากความหิวและได้รับในไฟฉายด้วยนางสเตลล่าพระเจ้าอวยพรและฉันให้ที่นี่รอให้คุณเป็นเจ้าของพยานเพียงเช่นเดียวกับฉันและความสำเร็จให้กับคุณคนดีของฉันทั้งหมดของกรุงเทพฯไทยพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่ผมรักคุณทุก

   นางไซโล

  46. สวัสดีคนดีของประเทศไทยโดยใช้ชื่อเป็น tawatbunsrooo และจากประเทศไทยที่ผมได้รับฟังจาก บริษัท เงินกู้ที่เรียกว่า บริษัท เงินกู้นางสเตลล่า Rene แต่ก่อนเวลาที่ฉันได้รับการโกงโดย บริษัท ปลอมจำนวนมากดังนั้นฉันเพียงแค่ใส่ความหวังสุดท้ายของฉันในนี้ บริษัท สินเชื่อที่เรียกว่านางสเตลล่า Rene เพราะฉันจะต้องจ่ายหนี้ mu และฉันต้องการที่จะจ่ายเงินโดยค่าดังนั้นฉันเพียงแค่พยายามใส่ทุกความหวังสุดท้ายของฉันเพราะก่อนหน้านั้นผมไม่กลัวเพราะผมได้เห็นแล้วในเว็บไซต์ของคนจำนวนมากจากฉัน เงินกู้ยืมรัฐเธอได้ช่วยเหลือและให้ดังนั้นฉันเพียงแค่อธิษฐานต่อพระเจ้าและผมทำตามขั้นตอนและความประหลาดใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันหลังจากการทุกขั้นตอนที่จำเป็นและฉันยังให้ตัวฉันและยังประชุมสุดยอดฉันโดยข้อมูลธนาคารที่ บริษัท แต่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉัน แปลกใจที่ผมได้รับเงินห้าแสนบาท [500,000บาท] ในบัญชีของฉันหลังจากนาทีบางอย่าง แต่เนื่องจากฉันฉันคิดว่าจะเป็นความฝัน แต่ฉันมากับความเป็นจริงของฉันว่ามันเป็นความจริงที่แท้จริงแล้วความสุขที่ยิ่งใหญ่และฉันพอใจ ได้อย่างรวดเร็ววิ่งไปที่บัญชีธนาคารของฉันและรับเงินให้กู้ยืมและจากนั้นผมไปทุกคนที่ผมเป็นเจ้าของดังนั้นฉันจ่ายเงินทั้งหมดที่ฉันเป็นเจ้าของและยังจ่ายค่าของฉันแล้วฉันยังคงมีเงินบางส่วนที่เหลือบางส่วนที่ผมเปิดธุรกิจที่จะได้รับฉันแล้ว ฉันสามารถจ่ายคืนเงินกู้ของฉันฉันเอามาจากสเตลล่า Rene และวันนี้ฉันมีความสุขมากเพราะนางสเตลล่า Rene ได้มาจะช่วยให้ไม่เพียง แต่ฉัน แต่คนจำนวนมากจากประเทศของเราที่มีความทุกข์ในวันนี้จึงได้รับการเชื่อมต่อกับสเตลล่าอีเมล์ด้านล่าง {mrsstellareneloanfirm@hotmail .com} เพราะ บริษัท เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นบันทึกและปลอดภัยจากการหลอกลวงและไม่มีการโกงค่า บริษัท ฟรีและอยู่หันไปนางสเตลล่า Rene และที่นี่เป็นอีเมลของฉันคือคุณต้องยืนยันบริสุทธิ์อีเมลของฉัน (tawatbunsrooo_surii@hotmail.com)
   อยู่อวยพรและมีความสุขแด่พระเจ้าและวันนี้ฉันมีความสุขและมีความสุขตลอดไป

   tawatbunsrooo

  47. botmoogheoo says:

   สวัสดีร่างกายในเว็บไซต์นี้ทุกชื่อของฉันคือ botmoogheoo และฉันจากประเทศไทยที่ฉันต้องการที่จะเป็นพยานว่าฉันได้รับการช่วยเหลือจาก บริษัท เงินกู้ที่เรียกว่าสเตลล่า Rene สินเชื่อ บริษัท ที่ฉันได้มองหาเงินกู้ของ 35,000,000,00 บาทมานานกว่าสี่เดือนนี้จะจ่ายสำหรับ ให้เช่าและจ่ายยาของฉันสำหรับลูกของฉันฉันรู้สึกในมือของสองผู้ให้กู้ออนไลน์ที่กินเงินของฉันในช่วงสี่เดือนโดยไม่ต้องให้ฉันกู้ยืมเงินแทนฉันถูกหลอกลวงโดยพวกเขาและฉันไม่เคยรู้ว่าจะทำอย่างไรจนกระทั่งวันหนึ่งผมไป พบกับเพื่อนคนหนึ่งของฉันที่ฉันอธิบายทุกอย่างที่ได้รับการเกิดขึ้นกับฉันตอนนี้เธอรู้สึกไม่ดีสำหรับฉันและเธอจำได้ว่าเธอมีเพื่อนที่ทำงานใน บริษัท เงินกู้เธอติดต่อกับพวกเขาและให้ฉันอีเมลของพวกเขาตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจมากเพราะ ฉันบอกตัวเองของฉันฉันไม่เคยจะมองหาเงินกู้อีกครั้งเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเธอให้ฉันและให้ฉันหวังว่าจะลองพวกเขาดังนั้นฉันติดต่อพวกเขาในอีเมลของพวกเขาโดยไม่ต้องเสียเวลาที่พวกเขาตอบกลับมาให้ฉันและขอให้รายละเอียดของฉันโดยไม่ต้องเน้นหนักฉันฉัน ส่งรายละเอียดของฉันลงไปที่พวกเขาและภายใน 40 นาทีผมได้รับการแจ้งเตือนจากธนาคารของฉันเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่ฉันมีความสุขมากและผมขอบคุณเพื่อนของฉันและขอบคุณ บริษัท เงินกู้เกินไปดังนั้นฉันจ่ายได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เช่าและยาลูกของฉันของฉันยัง ที่นี่เพื่อช่วยให้สำหรับผู้ที่กำลังมองหาทุกประเภทของเงินกู้ยืมมี [mrsstellareneloanfirm@hotmail.com] ยังคง Legit บริษัท นอกมีรอที่จะให้สินเชื่อที่คุณสามารถติดต่อกับ บริษัท นี้ในอีเมลของพวกเขาที่. และฉันต้องการให้คุณทุกคนที่จะ นอกจากนี้ยังร่วมฉันขอขอบคุณ บริษัท สำหรับการทำงานที่ยอดเยี่ยมนี้และอธิษฐานต่อพระเจ้าจะอวยพรให้พวกเขามากขึ้น

   botmoogheoo
   จากฉะเชิงเทราประเทศไทย

  48. botmoogheoo says:

   สวัสดีร่างกายในเว็บไซต์นี้ทุกชื่อของฉันคือ botmoogheoo และฉันจากประเทศไทยที่ฉันต้องการที่จะเป็นพยานว่าฉันได้รับการช่วยเหลือจาก บริษัท เงินกู้ที่เรียกว่าสเตลล่า Rene สินเชื่อ บริษัท ที่ฉันได้มองหาเงินกู้ของ 35,000,000,00 บาทมานานกว่าสี่เดือนนี้จะจ่ายสำหรับ ให้เช่าและจ่ายยาของฉันสำหรับลูกของฉันฉันรู้สึกในมือของสองผู้ให้กู้ออนไลน์ที่กินเงินของฉันในช่วงสี่เดือนโดยไม่ต้องให้ฉันกู้ยืมเงินแทนฉันถูกหลอกลวงโดยพวกเขาและฉันไม่เคยรู้ว่าจะทำอย่างไรจนกระทั่งวันหนึ่งผมไป พบกับเพื่อนคนหนึ่งของฉันที่ฉันอธิบายทุกอย่างที่ได้รับการเกิดขึ้นกับฉันตอนนี้เธอรู้สึกไม่ดีสำหรับฉันและเธอจำได้ว่าเธอมีเพื่อนที่ทำงานใน บริษัท เงินกู้เธอติดต่อกับพวกเขาและให้ฉันอีเมลของพวกเขาตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจมากเพราะ ฉันบอกตัวเองของฉันฉันไม่เคยจะมองหาเงินกู้อีกครั้งเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเธอให้ฉันและให้ฉันหวังว่าจะลองพวกเขาดังนั้นฉันติดต่อพวกเขาในอีเมลของพวกเขาโดยไม่ต้องเสียเวลาที่พวกเขาตอบกลับมาให้ฉันและขอให้รายละเอียดของฉันโดยไม่ต้องเน้นหนักฉันฉัน ส่งรายละเอียดของฉันลงไปที่พวกเขาและภายใน 40 นาทีผมได้รับการแจ้งเตือนจากธนาคารของฉันเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่ฉันมีความสุขมากและผมขอบคุณเพื่อนของฉันและขอบคุณ บริษัท เงินกู้เกินไปดังนั้นฉันจ่ายได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เช่าและยาลูกของฉันของฉันยัง ที่นี่เพื่อช่วยให้สำหรับผู้ที่กำลังมองหาทุกประเภทของสินเชื่อยังคงมีกฏหมาย บริษัท นอกมีรอที่จะให้สินเชื่อที่คุณสามารถติดต่อกับ บริษัท นี้ในอีเมลของพวกเขาที่ [mrsstellareneloanfirm@hotmail.com] และฉันต้องการให้คุณทุกคนที่จะยัง ร่วมฉันขอขอบคุณ บริษัท สำหรับการทำงานที่ยอดเยี่ยมนี้และอธิษฐานต่อพระเจ้าจะอวยพรให้พวกเขามากขึ้น

   botmoogheoo

  49. Donald patrick says:

   สวัสดี

   คุณจำเป็นต้องกู้เงินหรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินธนาคารเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณทางการเงินทั้งหมดที่คุณต้องทำตอนนี้คือการเขียนถึงเราที่มีรายละเอียดของคุณในแบบฟอร์มด้านล่างและส่งกลับมาให้เราผ่าน
   donaldpatrickloanheritage@gmail.com, จะได้รับเครดิตทันทีในจำนวนเงินใด ๆ ในสถานที่ใด

   ชื่อ:
   ปริมาณที่ต้องการ
   ระยะเวลา:
   ที่อยู่:
   ประเทศ:
   วัตถุประสงค์
   รายได้ต่อเดือน:
   หมายเลขโทรศัพท์:

   เรารอคอยการตอบสนองของคุณ

   นายโดนัลด์แพทริก

  50. Mr Dino Brown says:

   ใช้สำหรับเงินกู้จาก บริษัท ที่ปล่อยสินเชื่อถูกต้องตามกฎหมายที่สามารถช่วยให้คุณได้รับแผนทางการเงินของคุณ actualized มีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมของ 2% คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อการลงทุนในระยะยาวหรือการลงทุนในระยะสั้น?
   ถึงแม้ว่าเราจะทำอย่างไรให้การพิจารณาเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับสายของประวัติเครดิตของคุณ แต่เรามีบางอย่างเกี่ยวกับการช่วยให้คุณได้รับเงินกู้สำหรับแผนการลงทุนของคุณมากที่สุด

   ผู้สมัครที่สนใจที่คาดว่าจะติดต่อ บริษัท นี้ผ่านทางอีเมลสำหรับการเข้าถึงที่ง่ายต่อการโอนเงินให้กู้ยืมของคุณโดยใช้: dinobrownloanfirm@gmail.com

   ชื่อเต็ม ………
   หน้าแรกที่อยู่ ……
   เพศ ……….
   อายุ ……….
   สถานภาพ ……..
   ประเทศ ……….
   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ………
   สำนักงานจำนวน ………
   รัฐ ……….
   รายเดือนรายได้ ………
   อาชีพ …..
   เกิดวันที่ …..
   จำนวนเงินที่จำเป็นเช่นเงินกู้ ………
   ระยะเวลาเงินกู้ ……
   วัตถุประสงค์ของเงินกู้ ………

   กลับไปที่เรามีข้อมูลเหล่านี้เป็นเพื่อให้เราสามารถดำเนินการต่อไป

   นายโนสีน้ำตาล

  Leave a Reply